Teamcoaching

Herkenbaar ?

  • De olifant in de kamer komt maar niet ter sprake in ons team. 
  • Een nieuw team. Hoe bouwen we snel onderling vertrouwen en een teamidentiteit op? 
  • Niet iedereen van het team is mee in onze visie, missie en waarden. 
  • Hoe kunnen we onze conflicten constructief oplossen?
  • De rolverdeling en verantwoordelijkheden zijn niet erg duidelijk, laat staan dat ieder zich er goed bij voelt. 
  • Er is weinig respect voor genomen beslissingen en blijft steeds wat wrevel hangen.  
  • Hoe kunnen we de diversiteit en talenten binnen ons team nog meer benutten?

adventure backlit dawn dusk

Met teamcoaching kunnen we die dingen boven water brengen die maken dat we als groep onbewust en ongewild in een ongewenste situatie blijven hangen.  Collectieve patronen zichtbaar en bespreekbaar maken in een veilige omgeving is het doel van de coaching.

Patronen doorbreken

Vanuit korte -vaak speelse- opdrachten zet ik me als teamcoach in om niet enkel het bewustzijn van oude patronen te versterken, maar ook om deze te doorbreken en het team naar een hoger ontwikkelingsniveau te brengen. Als teamcoach tracht ik te inspireren, uitdagen en de verantwoordelijkheid van alle teamleden aan te spreken om nieuwe competenties en gedachten eigen te maken en zo hun teamdoelen te realiseren.

De werkvorm is veelal vanuit een cirkelopstelling gesprekken faciliteren, afgewisseld met break-out opdrachten binnen én buiten.

Equicoaching & outdoorcoaching

Met ArnicaCoachingTeam hebben we een unieke coachingsformat met paarden aan het uitgewerkt, specifiek gericht op bedrijfsteams. En in De Schorre in Boom biedt Intense Activities dan weer de ideale locatie voor teamcoaching in een outdoor context met een portie spel, durf en avontuur.

Teamcoaching is maatwerk, dus vertrekt steeds vanuit een intakegesprek. Prijzen voor non-profit teams (max. 10 personen bij 1 coach) beschikbaar vanaf 300€ voor een halve dag. Profit teams vanaf 375€ per dagdeel. 

Vraag je offerte

BUILDING UP YOUR TEAM
Het doel van teambuilding is het verbeteren van samenwerking en interne communicatie tussen medewerkers. De wat informele setting en activiteiten bevorderen ook de sfeer en sociale cohesie tussen collega’s… wat dan weer positief is voor het onderlinge vertrouwen, dat dé basis vormt voor een goed team.

“Remember, teamwork begins by building trust. And the only way to do that is to overcome our need for invulnerability.” – P. Lencioni

Teambuildingsactiviteiten zijn vaak actief, stimuleren creativiteit en zijn vaak ook competitief. Uitgedaagd om uit je comfortzone te stappen. Door iets geheel nieuws te doen – in een andere setting dan op de werkvloer- leren collega’s elkaar beter kennen. Een sterker groepsgevoel is het resultaat.

Collega’s zien elkaar in een geheel ander daglicht waardoor er een andere kijk op elkaar ontstaat met meer onderling begrip en respect. Deze betrokkenheid en dit gevoel van ‘samen sterk’ zorgt voor verbinding. Waar personen en teams voorheen soms verdeeld waren en op eilandjes werken, ontstaat er nu een performanter team.

COACHING YOUR TEAM
Met teamcoaching kunnen we die dingen boven water brengen die maken dat we als groep onbewust en ongewild in een ongewenste situatie blijven hangen. Collectieve patronen zichtbaar en bespreekbaar maken in een veilige omgeving is het doel van de coaching.

“Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success.” – H. Ford

Als facilitator en coach ga ik verder dan het bewustmaken van die patronen, doel is deze trachten te doorbreken en het team naar een hoger ontwikkelingsniveau te brengen. De rol van de teamcoach is inspireren, uitdagen en de verantwoordelijkheid van alle teamleden aan te spreken om nieuwe competenties en gedachten eigen te maken en zo hun teamdoelen te realiseren.

In de praktijk betekent dit het observeren van de activiteiten en vervolgens het volledige team in dialoog laten gaan over hoe er werd samengewerkt. Door het inbrengen van observaties en andere interventies kan daarbij gestuurd worden naar zelfobservatie en ontwikkeling.

Voor teamcoaching wordt een offerte op maat opgemaakt. Reken op een prijs vanaf 75€ per uur (incl. BTW) voor non-profitorganisaties en vanaf 100€ per uur voor profit, waarbij de effectieve contacturen gerekend worden.